Sauna a vírivka

Cenník sauna a vírivka

1 osoba: 20 €

2 osoby: 20 € / Vstup  ( 10,00 EUR za osobu)

3 osoby: 30 € / Vstup (10,00 EUR za osobu)

4 osoby: 32 € / Vstup (8,00 EUR za osobu) 

Cena vstupu je kalkulovaná za 90 min saunovania. Ďalších 30 min máte k dispozícii na hygienu a oblečenie, teda spolu 120min.

Cena za každých začatých 30 min navyše je 3 €.

Deti do 12 rokov –  vstup zdarma.

Vstup do vírivky je potrebné nahlásiť 1-2 dni vopred.

Vstup do sauny je potrebné nahlásiť min. 2 hodiny vopred.